ŞCOALA ALTFEL - CLASA a X a E -
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢAHOME

Precizări privind programul "Şcoala altfel"ACTIVITATEA NR. 1
1. DENUMIREA ACTIVITĂŢII: CERCETĂŞIA ESTE UN MOD DE VIAŢĂ!
2. LOC DE DESFĂŞURARE: în natură, în aer liber
3. DATA: o zi din perioada 2-6 aprilie 2012
4. DURATA: 6 ore
5. PARTICIPANŢI: elevii din clasa a X a E şi o grupă de cercetaşi bistriţeni
6. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII:
Activitatea propusă contribuie la dezvoltarea personală a participanţilor în vederea îmbunătățirii atingerii următoarelor obiective:
Dezvoltare afectivă
ü Îşi consolidează încrederea în sine, fiind conştient de capacităţile personale şi de potenţialul de care dispune, pentru a-şi găsi propriul rol.
ü Îşi dezvoltă capacitatea de a se exprima prin diferite forme de comunicare.
Dezvoltare socială:
ü Îşi dezvoltă abilităţile de interacţiune socială şi adoptă o atitudine pozitivă în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur.
ü Îşi dezvoltă abilităţile de comunicare şi reuşeşte să se facă înţeles.
ü Este conştient de rolul şi importanţa relaţiilor de interdependenţă dintre membrii unui grup şi caută să descopere şi să pună în valoare potenţialul fiecăruia.
Dezvoltare a caracterului
ü Are un sistem de valori proprii care să-l ajute să se raporteze în mod pozitiv şi constructiv la lume şi viaţă.
ü Abordează viaţa într-o manieră optimistă şi cu simţul umorului.
Dezvoltare intelectuală
ü Acţionează cu maturitate şi agilitate în diversele situaţii în care se regăseşte.
ü Îşi foloseşte în mod inovativ cunoştinţele acumulate pentru a da un aport pozitiv în beneficiul societăţii.
ü Este capabil să ia decizii singur şi îşi asumă consecinţele acestora.
ü Dă dovadă de spirit critic în raport cu lumea care-l înconjoară şi are capacitate de discernământ.
ü Este autonom şi independent în decizii şi acţiune.
7. PROGRAMUL PROPUS:
Pentru această activitate ne-am propus să ne întâlnim cu grupa de cercetaşi exploratori din cadrul fundaţiei “CercetaşiiBistriţeni” şi să desfăşurăm împreună cu ei o serie de activităţi specifice cercetăşiei. Dacă vremea ne permite, ne propunem să desfăşurăm această activitate în natură. Recomandăm ca toţi participanţii să aibă un pachet cu mâncare, apă de băut şi să fie îmbrăcaţi cu haine specifice activităţilor în natură (haine sport, haine lejere).
8. DESCRIEREA MODULUI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII: