ŞCOALA ALTFEL - CLASA a X a E -
COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" - BISTRIŢAHOME

19.02.2012

  • Fiecare grupă stabileşte atribuţiile membrilor grupei în cadrul proiectului

  • Coordonatorul fiecărei grupe trimite un tabel cu atribuţiile membrilor grupei (vezi modelul din pagina grupei) coordonatorului de proiect.

TERMEN - 26 FEBRUARIE 2012

11.02.2012

  • Fiecare elev propune o activitate care doreşte să o realizeze în cadrul proiectului. Propunerea se face în pagina PROPUNERI ACTIVITĂŢI

  • Elevii se împart în 5 grupe şi fiecare grupă propune o singură activitate din cadrul celor propuse de către membrii grupei.

  • Fiecare grupă va realiza proiectul activităţii propuse în format Word, Power Point, Wiki după modelul din pagina MODEL PROIECT

Primele două activităţi enunţate mai sus trebuie realizate până MIERCURI 15 FEBRUARIE!